logo accm

Accountancy

De titels van accountant en belastingconsulent zijn beschermd. De titels van accountant en belastingconsulent verkrijgt men dus niet zomaar!

Michel Corthout is én accountant én belastingconsulent.

De toelating tot het beroep is zeer streng gereglementeerd door het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten. (I.A.B., wet van 22 april 1999)

www.iec-iab.be

Een accountant is de permanente en wettelijke raadgever van de bedrijven. Meer in het bijzonder staat de accountant in voor het zeer uitgebreide domein van de administratieve, boekhoudkundige en fiscale organisatie van de ondernemingen.

Een belastingconsulent is gerechtigd advies te verstrekken in alle belastingaangelegenheden, belastingplichtigen bij te staan bij het nakomen van hun fiscale verplichtingen en ze te vertegenwoordigen.

Accountantskantoor Corthout Michel & Partners, vult de job van accountant en belastingconsulent volledig in.

Wij organiseren en controleren de boekhouding, verlenen fiscaal advies, adviseren de onderneming bij belangrijke beslissingen, zoals bijvoorbeeld investeringen, herstructureringen, kapitaalverhoging, budgetplannen, successieplanning,…..

ACCM hecht veel belang aan besprekingen van de werkelijke toestand met de bedrijfsleiding.
Accountantskantoor Corthout Michel & Partners Burg. Comm.V - ACCM

Accountancy – Boekhouding – Fiscaliteit

L. Carréstraat 9/1
2220 Heist-op-den-Berg
T + F 014/70.03.52
Gsm 0473/95.09.92
info@accm.be

Lidn° IAB 9762 2 N69
BTW-nummer 0478.222.272